Bài toán về ô tô và cây cột điện

Thursday,
10/11/2016
0
Một bài toán vui về tính chiều dài và vận tốc lấy cột điện làm mốc

Đề bài

Một chiếc ô tô chạy ngang qua một cái cột điện hết 2 giây, và ô tô chui qua một đường hầm dài 98m hết 30 giây. Hãy tính:

1- vận tốc của ô tô;

2- Chiều dài của ô tô.

Lời giải

1- Ô tô chui qua đường hầm hết 30 giây phải đi hết 98m đường hầm và chiều dài của chiếc xe, chiếc xe đi qua cây cột điện hết 2 giây đã đi quãng đường bằng chiều dài chiếc xe. Vậy thời gian để chiếc xe đi hết 100m đường hầm là:

30 - 2 = 28 (giây)

Vận tốc của ô tô là:

98 : 28 = 3,5 (m/s)

2- Chiều dài của ô tô là:

3,5 x 2 = 7 (m)

 

 

Đ/Án: 1- Vận tốc ô tô: 3,5 (m/s);

         2- Chiều dài của ô tô: 7 (m)

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: