Hiệu quả các dự án cung cấp điện lưới quốc gia

Thursday,
20/10/2016
0

Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016, cùng với nguồn vốn đầu tư của ngành điện, tỉnh Sơn La đã thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn của các chương trình mục tiêu, huy động nguồn vốn trong nhân dân với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Trung ương và địa phương cùng thực hiện để triển khai các dự án cung cấp điện quốc gia cho các vùng chưa có điện trong toàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nhanh số hộ nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn và những vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Nếu như đến hết năm 2010, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh mới đạt trên 70%, thì đến hết tháng 6-2016 đã có 240.492/270.372 hộ trong toàn tỉnh có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 88,67%. Điểm nổi bật, từ năm 2012 đến nay, tại tỉnh Sơn La, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã đầu tư hoàn thành 2 dự án lớn, gồm: Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện cho 22.617 hộ và Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015, tổng vốn đầu tư 162 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện cho 5.345 hộ. Những hộ được cấp điện lưới quốc gia trong giai đoạn này đều tập trung ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Bản Pháy Hượn, một trong những bản vùng cao khó khăn nhất của xã Chiềng Hoa (Mường La) có gần 30 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông, sau gần 2 năm có điện lưới quốc gia, cuộc sống của bà con đã thực sự thay đổi. Trưởng bản Lầu A Ly cho biết: Từ khi có điện, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên, một số hộ đã đầu tư mua máy sơ chế ngô, sắn, nên sản phẩm bán được giá cao hơn, con em có điều kiện học tập tốt hơn, số hộ nghèo giảm nhanh.

Còn gia đình ông Sồng A Dệnh 62 tuổi, bản Pá Ban, xã Phiêng Pằn (Mai Sơn) là một trong 138 hộ dân ở 3 bản Pá Ban, Pá Tòng và Nà Bồng, vừa được cấp điện từ lưới điện quốc gia trong tháng 6-2016. Ông Dệnh phấn khởi: Niềm mong ước có điện của bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới đã thành hiện thực. Có điện là có ánh sáng để học tập, có tivi, có đài để xem, nghe ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết cách làm kinh tế để xóa đói, giảm nghèo.

Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 98% số bản, 97,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sơn La cần phải đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện, cấp điện cho khoảng 28.600 hộ. Hiện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Sơn La đang triển khai Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2016, tổng vốn đầu tư 71 tỷ đồng, cấp điện cho 2.799 hộ, khi hoàn thành dự án sẽ nâng tỷ lệ số hộ được cấp điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh lên 89,7%. Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc vừa thống nhất tiếp tục đầu tư Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện: Thuận Châu, Mường La, Phù Yên và Bắc Yên, tổng mức đầu tư khoảng 410 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, dự kiến sẽ hoàn thành Dự án vào năm 2018, cấp điện cho 4.719 hộ.

Thực hiện chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo đến năm 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 cho lưới điện nông thôn của tỉnh là 1.261 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ lưới điện quốc gia 842 tỷ đồng, cấp điện cho 15.954 hộ, tại 224 bản thuộc 53 xã của 11 huyện trong tỉnh, còn lại là đầu tư từ nguồn năng lượng tái tạo. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La rà soát lại thực tế số bản, số hộ chưa có điện lưới quốc gia và triển khai các thủ tục đầu tư, dự kiến sẽ khởi công Dự án trong năm nay.

Với việc tập trung đầu tư các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 263.964/270.372 số hộ có điện, đạt tỷ lệ 97,62%. Để nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án, tỉnh Sơn La đang tập trung xem xét cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực trong việc xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú ý xây dựng hệ thống điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng, phối hợp và tạo điều kiện trong quá trình triển khai dự án. Công ty Điện lực Sơn La đang tập trung nghiên cứu đưa công nghệ mới vào thi công lưới điện hạ thế, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Nguồn: Báo sơn la

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: