Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

- Sản xuất và cung cấp các loại cột bê tông cốt thép:

       + Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực;

       + Cột viễn thông;

       + Cột điện bê tông vuông (Cột chữ H).

- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: